БАКА̀РЕНЕ

БАКА̀РЕНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от бакаря и от бакаря се; уважение, зачитане.

Списък на думите по буква