БА̀КВАМ

БА̀КВАМ, ‑аш, несв.; ба̀кна, ‑еш, мин. св. ‑ах, св., прех. Диал. Бакам веднъж или няколко пъти; бацвам1. Влегол в порта, го пречекала жената му со керка му, та му се поклонила до земи керка му спроти адето и посегнала да го бакне во образ и после ръка. Нар. прик., СбНУ ХIV, 127. баквам се, бакна се страд. и взаим.

Списък на думите по буква