БА̀КВАНЕ

БА̀КВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от баквам и от баквам се; бацване1.

Списък на думите по буква