БАКЕЛИТИЗА̀ТОР

БАКЕЛИТИЗА̀ТОР м. Техн. Полимеризационна камера, в която се извършва термична обработка на пластмасови изделия, за да станат твърди.

Списък на думите по буква