БАКЕНБА̀РДЕН

БАКЕНБА̀РДЕН, ‑дна, ‑дно, мн, ‑дни, прил. Който се отнася до бакенбарди; бакембарден.

Списък на думите по буква