БА̀КО

БА̀КО, ‑то, мн. ‑вци, м. 1. Простонар. Обръщение към някого, обикн. по-стар, за изразяване на иронично или покровителствено отношение. Тоя изедник, тоя изедник. И сега ли ще му създава ядове...Ехей, бако, имаш много здраве — рече си Алекси.Това не ти е в миналото. Кр. Григоров, Н, 30–31. — Моряк, казват, да си на този святиронично се извисява друг глас.Свят сме виждали! Ела, бе бако, ти да видиш тоя свят, та да ти окапят очите. Б. Трайков, ВО, 61.

2. Диал. Бате, байко.

Списък на думите по буква