БА̀КОВ

БА̀КОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Диал. Който се отнася до бако (във 2 знач.).

2. Като същ. баковото ср. Простонар. Обръщение към по-млад човек за изразяване на иронично или покровителствено отношение. — Тоя пък тръгнал по гащи. С такива голи крака, баковото, воловар не се става. Ще си одереш кожата, докато изкараш стоката от шумака! П. Здравков, НД, 128.

Списък на думите по буква