БА̀КПУЛВЕР

БА̀КПУЛВЕР м. Готв. Праховидно вещество, смес от натриев бикарбонат и слаби киселини или кисели соли, което се използва в сладкарството за бухване на тестото.

— Нем. Backpulver.

Списък на думите по буква