БАКТЕРИА̀ЛЕН

БАКТЕРИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до бактерия, който е свързан с бактерия; бактериен, бактериологичен, бактериологически. Бактериална плазма. Бактериална флора. Бактериална култура. Бактериална ферментация. Бактериални торове.

2. Който се причинява от бактерии. Бактериална инфекция.

Списък на думите по буква