БАКТЕРИОЛОГЍЧЕН

БАКТЕРИОЛОГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1.Който се отнася до бактериология; бактериологически, бактериоложки. Бактериологично изследване на почвата. Бактериологичен инст?тут.

2. Който е свързан с използване на бактерии, обикн. за унищожителна цел; бактериален, бактериологически. Бактериологична война. Бактериологично оръжие. Бактериологична бомба.

Списък на думите по буква