БАКТЕРИОЛО̀ГИЯ

БАКТЕРИОЛО̀ГИЯ ж. Дял от микробиологията, в който се изучават бактериите.

Списък на думите по буква