БАКТЕРИОФА̀Г

БАКТЕРИОФА̀Г, мн. ‑и, м. Биол. Специфично ултрамикроскопично вирусно образувание, което притежава всички свойства на вирусите и има способността да разлага бактериите и актиномицетите.

— От гр. βακτηρία ’пръчица’ + 5άγω ’ям’.

Списък на думите по буква