БА̀КХУСОВ

БА̀КХУСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който е свързан с Бакхус (древноримски и древногръцки бог на виното, лозарството и веселието). Бакхусови празненства.

Бакхусов дар. Книж. Вино. Бакхусов храм. Книж. Място, където се пирува, гуляе.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква