БА̀КЩАГ

БА̀КЩАГ, мн. ‑зи, м. Мор. 1. Курс на платноход по отношение на вятъра. Ходът на яхтата се намалява, предните ветрила висят като парцали. После тя преминава на курс бакщаг. Сега яхтата има най-голям ход, но и започва да рее. П. Льочев, ПБП, 22.

2. Корабно въже за закрепване на мачти, комини и др. в определено положение.

— Нем. Backstag.

Списък на думите по буква