БАКЪРДЖЍЙСТВО

БАКЪРДЖЍЙСТВО, мн. няма, ср. Разг. Занаят и поминък на бакърджия; медникарство, казанджийство. Ост?ваха още няколко занаята, които поне засега не се бояха от унищожение.., кожарство, бакърджийство и др. К. Константинов, ППГ, 29.

Списък на думите по буква