БАКЪРДЖИЛЪ̀К

БАКЪРДЖИЛЪ̀К, мн. няма, м. Простонар. Бакърджийство. Брей, беки такъв бил той [момъкът]? Гледам, че.. с батя Теня Митев много се водят. Водят се зер. Може някогаж да е бил я чирак на батя ти Теня, кога правеше бакарджилък. К. Минчев, В, 268.

— Тур. bakırcilık.

Списък на думите по буква