БАКЪ̀РЕН

БАКЪ̀РЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и и (диал.) -рна, –рно, мн. ‑рни, прил. Разг. 1. Който е направен от бакър или в състава на който има бакър; меден. През двора минаваха войници, подвикваха си един на друг, подрънкваха с бакърените баки. П. Вежинов, ВР, 66. Още за дядото на хаджи Серафим се разказваше — .. — че имал цяла каца с жълтици, а сребърните и бакърените си пари мерил с кантар. Д. Талев, ЖС, 54. А после полека улови в ръка продълговатия меден пестник на викалото, изковано от потъмняла бакърена сплав. П. Константинов, ПИГ, 118. Наклади ясни огньове, / закачи котли бакърни, / па загрей вода дуновска. Нар. пес., СбНУ ХLI, 404. На лявата стена огнище .., настрана до него закачени бакърени котли. Й. Йовков, Б, 7. Бакърена тенджера. Бакърен сахан. Бакърен поднос. Бакърена тел. Бакърен пръстен. Бакърена руда.

2. Предназначен за добиване на бакър или за изработване на изделия от бакър. Бакърена мина. Бакърена фабрика.

3. Прен. Който има цвят на бакър, на мед; жълточервен, бронзовочервен. От това вълмо жълта козина гледаше бакърено обгоряло лице с разрошени мустаци. Ел. Пелин, Съч. IV, 36. Когато едната кладня изгоря и стана черна, небето потъмня, от единия край облаците бяха бакърени. Д. Габе, Н, 56. Дъбът беше вековен. Той ръсеше всяка есен бакърени листа и жълъди в мъхнатото кладенче, което чуруликаше като птиче с меден глас, кацнало до дънера му. А. Каралийчев, В, 50.

Списък на думите по буква