БАКЪ̀РЕНО

БАКЪ̀РЕНО. Рядко. Нареч. от бакърен (в 3 знач.); с цвят на бакър, мед, медно. Над равнината плисна здрач, но житата продължаваха бакърено да блестят. Ст. Марков, ДБ, 254.

Списък на думите по буква