БАКЪРЛЪ̀К

БАКЪРЛЪ̀К, мн. няма. м. Диал. Събир. Бакър (в 3 знач.). Хората слушаха думите на партийния секретар, но като че мъчно се убеждаваха,.. Как тъй — дай си бакърлъка?.. — Ами ако излезе празна приказка думата на Ризата? За електриката, де! Б. Несторов, СР, 82–83.

— Тур. bakırlık.

Списък на думите по буква