БАКЪ̀РНИК

БАКЪ̀РНИК м. Диал. Поставка за медни домашни съдове. Баба Софийка постла одъра и приготви пружинения креват в голямата стая .., дето се помещаваха и .. бакърникът, стомникът, дрешникът. Д. Вълев, З, 107. Стъпах на стомника, та се захванах с едната си ръка за един чеп, който беше побит на бакърника, за да окачат на него дисаги или торбички. М. Кънчев, В, 75.

Списък на думите по буква