БАКЪРО̀СВАНЕ

БАКЪРО̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от бакъросвам и от бакъросвам се. Бакъросване на метални предмети.

Списък на думите по буква