БАКЪРЯ̀САМ

БАКЪРЯ̀САМ. Вж. бакърясвам.

Списък на думите по буква