БАКЪРЯ̀СВАМ

БАКЪРЯ̀СВАМ, ‑аш, несв.; бакъря̀сам, ‑аш, св., непрех. Разг. 1. За некалайдисан бакърен, меден съд — покривам се с тънка, отровна зеленикава корица от меден окис; котлясвам.

2. За хранителни продукти — развалям се и ставам отровен поради престояване в некалайдисан бакърен, меден съд; котлясвам. Яденето е бакърясало.

Списък на думите по буква