БАКЪРЯ̀СВАНЕ

БАКЪРЯ̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от бакърясвам; котлясване.

Списък на думите по буква