БАЛ

БАЛ1, ба̀лът, ба̀ла, мн. ба̀лове, след числ. ба̀ла, м. Голяма вечерна танцова забава. Тя [Катя] посещаваше всички балове и чайове, винаги изрядно облечена, но в себе си чужда и отегчена. М. Грубешлиева, ПП, 15. Организирах бал с маски, няколко танцови вечери и една голяма екскурзия до близкия манастир. П. Незнакомов, СНП, 18. В едната си ръка тя държала билет за бал (събор за увеселение с игри). Ч, 1871, бр. 24, 777. Французойката завежда дъщеря си на бал, на хоро,.., а немкинята около готварницата. Г, 1863, бр. 10, 80.

— От гр. βαλλίζω 'танцувам' през лат. и фр. bal или нем. ball. — в. Гайда, 1863, бр. 10, 80.

БАЛ

БАЛ2, ба̀лът, ба̀ла, мн. ба̀лове, след числ. ба̀ла, м.

1. Само ед. Цифрова оценка, представляваща сбор от успеха на изпитните предмети при конкурс, състезание и под. С цървулки и абичка, в студена стая, ето как е свършил. Послеизпитът във военното училище; и тук най-висок бал. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 355. Кандидатите във висшите учебни заведения се приемат по бал.Той има нисък бал.

2. Остар. Цифрова оценка на успеха при изпит и др.; бележка. Предала се цяла на науките си и ми се хвали, че ѝ турят добри балове. Ив. Вазов, Съч. IХ, 55. Тома Каранджулов е бил неуравновесена личност... Липсата на умствени способности той още на студентската скамейка наваксвал със заплашвание на всеки преподавател, който се осмелявал да му пише слаб бал. Бълг., 1902, бр. 453, 3.

3. Спец. Условна единица за количествени и качествени оценки и характеристики на природни явления (сила на вятър, на земетресение, на вълнение на водна повърхност и др.). Преди малко някакъв рибар ни каза, че вълнението е към седем бала и че вятърът счупил мачтата на рибарската му лодка. П. Вежинов, ДМ, 3. В епицентъра земетресението достигна 5 бала. Вятърът беше слаб, имаше само два бала.

— Фр. balle 'топка за гласуване' през рус. балл.

Списък на думите по буква