БА̀ЛА

БА̀ЛА ж. Голям и здраво стегнат вързоп с някакви материали, дрехи и др.; денк. Носачите се прегъваха под пълните чували с ориз или големите пухкави бали памук, докаран от бреговете на Нил. Д. Спространов, С, 86. А покрай нас минават старци, деца с мулета, натоварени с дърва и бали сено. Н. Стефанова, РП, 139. В полумрака на дълбоките усойни магазини-складове,.., се виждат тенекии батумска газ, бали френски гьон. К. Константинов, ППГ, 54. Защото няма друго средство и надежда за събиранието на гореказаните ми пари, искам да ся сиквестира потребното количество от балите му с памучена прежда. С. Попов и др., ТБП, 55.

— Ит. balla през гр. μπάλλα (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, с. 223).

Списък на думите по буква