БАЛАБА̀Н

БАЛАБА̀Н м. Диал. 1. Едър и дебел човек.

2. Прен. Щедър човек.

— Тур. balaban — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква