БАЛА̀ДЕН

БАЛА̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни. Литер. Муз. Прил. от балада. Баладен сюжет. Баладен мотив.

Списък на думите по буква