БАЛАЛА̀ЙКА

БАЛАЛА̀ЙКА ж. Триструнен руски народен музикален инструмент с триъгълна форма на корпуса.

— Рус. балалайка.

Списък на думите по буква