БАЛАМО̀СВАНЕ

БАЛАМО̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от баламосвам и от баламосвам се.

Списък на думите по буква