БА̀ЛАМСКАТА

БА̀ЛАМСКАТА нареч. Разг. Баламски. — Един от нашите е бегал... Спипали са го.. — Спипали са го, защото е рекъл баламската да се изниже в един параход. Б. Болгар, Б, 347.

Списък на думите по буква