БА̀ЛАМЧЕ

БА̀ЛАМЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от балама. При всеки неуспех на другите той подигравателно подвикваше: Ха така, баламчета! П. Здравков, НД, 20.

Списък на думите по буква