БА̀ЛАН

БА̀ЛАН, прил. неизм., Диал. Важен, значителен, авторитетен. Балан човек.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник.., 1951.

Списък на думите по буква