БАЛА̀НС

БАЛА̀НС м. 1. Финанс. Окончателна

обща сметка, представяща съотношението между приходи и разходи; равносметка. Манол не даваше никому сметка. Само веднъж в годината, когато правеха баланса, Костадин можеше да разбере какви са печалбите и загубите. Ем. Станев, ИК I и II, 25. Всяка година след общия баланс той прехвърляше в банката ѝ средно по пет милиона — законния дял от печалбата. Д. Димов, Т, 324. Бюджетен баланс. Годишен баланс. Търговски баланс. Счетоводен баланс.

2. Прен. Установяване на крайния резултат от някаква дейност, от нещо, към определена дата, за някакъв период; равносметка. Комитетът за защита на мира направи баланс на първите дни от кампанията за събиране на подписи. ОФ, 1950, 3. Пет години! Страшно дълго изглежда това време, когато то се движи срещу теб, когато всяка негова секунда е един минус в баланса на твоя живот. Ето на това не можеха да издържат нервите на нюйоркските банкери, вашингтонските генерали, канзаските чифликчии. ОФ, 1950, бр. 1825, 4.

3. Със съгл. или несъгл. опред. Състояние на устойчиво съотношение между противоположни страни, стойности, съставни части на нещо (явление, процес и под.); равновесие. Същата тази друга работа наруши водния баланс в планината — продължи упорито Медаров. Д. Фучеджиев, Р, 85. Състоянието между количеството на приетата и количеството на изпарената вода от растението се нарича воден баланс. Хр. Дилов и др., РВ, 23. Изменение в средната ъглова скорост.. настъпва при нарушаване на енергийния баланс, т.е., когато разликата между извършената работа на двигателните и съпротивителните сили за един период стане отлична от нула. М. Константинов, ТММ, 571. Топлинен баланс на човешкото тяло.

4. Прен. Хармонично съчетание, равновесно съотношение между различни действия, прояви, отсъствия на съществени колебания, различия; равновесие. Необходимо е да бъде намерен балансът в отношенията между отделните партии и техните групи в парламента.

5. Спец. Жанр в цирковото изкуство, който се състои в изпълняване на акробатически номера, основани върху умението да се пази равновесие. Какво виждаме сега под купола на цирка — нашия и световния? Виждаме ексцентрици, баланс върху свободна тел, еквилибър. М. Иванов, Д, 36. Братя Маренкови манифестират същото умение в баланс, но при тях номерът се изпълнява върху голямо подвижно кълбо. НК, 1958, бр. 45, 2. В гостуващата ни съветска група артисти са застъпени различни трудни и оригинални циркови жанрове, като акробатика, жонгльорство, баланс. ОФ, 1958, бр. 4387, 3. Баланс на перш. Баланс на върлина.

6. Техн. Уредза регулиране работата на някакъв механизъм; балансьор. Баланс на помпа. // Главен регулатор на часовников механизъм; балансьор. Най-важното предимство на баланса като регулатор е, че часовник с такъв регулатор може да работи еднакво добре при всякакво положение спрямо околните предмети. Е. Чичов, В, 61. // Остар. Махало на часовник.

Активен баланс. Финанс. Краен резултат при изчисляване на финансовите операции, при който приходите превишават разходите. Пасивен баланс. Финанс. Краен резултат при изчисляване на финансовите операции на предприятие, дружество и под., при който изразходваните средства превишават приходите, постъпленията. Търговски баланс. Финанс. Съотношение на вноса и износа на стоки за определен период.

> Държа баланс. Остар. Пазя равновесие. Речеш да си облечеш дрехата, ръцете ти не държат баланс, и като изгубиш равновесието, претъркулиш се и се джаснеш на канапето. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 31.

— Фр. balance през рус. баланс. — С. Радулов, Галерея из Монтионовски премии, 1857.

Списък на думите по буква