БАЛАНСЍРАМ

БАЛАНСЍРАМ, ‑аш, несв. и св. 1. Прех. Привеждам в равновесие, поддържам в състояние на равновесие нещо; уравновесявам. Франсоа се промъква между танцуващите и балансира с удивителна ловкост тежкия си поднос, отрупан с чаши и бутилки. Св. Минков, ДА, 45–46. А моят помощник балансираше в ръцете си по шест купички и сякаш ходеше по палубата на ветроходка — приклякваше,.., залиташе, но не изливаше нито капка от скъпоценната златиста чорба. А. Гуляшки, ЗР, 191. В това отношение м.с. [майсторът на спорта] Манолов предизвика похвалите на чужденците с умението си да печели раз‑

стояние.. като умело балансираше с тяло скутера, за да се предпази от обръщане. П, 1960, бр. 45, 3.

2. Непрех. Пазя, поддържам равновесие, обикн. като се накланям ту на една, ту на друга страна. В арената на цирка е опънато въже. По него играе човек, който добре балансира. НТМ, 1962, кн. 4, 18. Извърна се леко встрани и като балансираше с дясната ръка, започна да плува само с лявата и с краката. В. Райков, ПВ, 42. С разперени ръце,.., съсредоточено балансирах по самия ръб на покрива и водосточния улей. В Андреев, ПР, 9.

3. Прех. Техн. Уравновесявам части на машини обикн. чрез отнемане или прибавяне на определени маси на съответни места. Балансирам кола.

4. Прех. Привеждам в правилно, целесъобразно съотношение помежду им взаимно свързани страни на някаква дейност; уравновесявам. Телата взаимно се привличат, Ради, но природата така е балансирала всичко, че привличането се уравновесява с появилите се обратни сили при обикалянето. Г. Томалевски, АН, 182. Според проекта.. в Каспийско море трябва да бъдат прехвърлени водите на Северна Двина, Мезена, Печора и др. Но според пресмятанията техните води не ще могат да балансират изпаряването на Каспийско море и понижаването на нивото му. Д. Славчев и др., БМ, 121. Гайтанджиите обаче със своите кантарчета успявали при тегленето да балансират тази загуба от навлажняването на преждата. Ив. Хаджийски, БДНН II, 98.

5. Прен. Прех. Давам или върша нещо в замяна на друго, което липсва, за да се постигне равностойност, пълноценност. Сравнително дългия преход към любовната сцена актрисата е балансирала с много топлота и нежност към Горнянина. Ст. Грудев, АБ, 83.

6. Прех. Непрех. Стремя се да избегна крайните становища, мнения, да заема умерена позиция. Той се стреми да примири крайните позиции и напоследък все по-умело балансира в изказванията си. балансирам се страд. от балансирам в 1, 3 и 5 знач. По-голямата част от заплатата на швейцарския чиновник и работник се изразходва за храна, облекло и наем. Дефицитната разлика между приходите и разходите се балансира чрез строга икономия на средства. Ив. Мирски, ПДЗ, 109. Аз мисля за световните пристанища големи, / отдето параходите презокеански път поемат, / понесли баснословни стоки или пасажери / .. / На тези кораби, като на някакви чудовищни кантари, / световните блага се балансират. Е. Багряна, ЗМ, 61.

Списък на думите по буква