БАЛА̀НСОВ

БАЛА̀НСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до баланс (в 1, 5 и 6 знач.). Най-важното предимство на баланса като регулатор е, че часовник с такъв регулатор може да работи еднакво добре при всякакво положение спрямо околните предмети. Затова балансовият регулатор се използува в носимите часовници. Е. Чичов, В, 61. Смелите артисти от групата Страшнови се носят по високо опънатия тел свободно и с пълна сигурност. Редуват се сложни и майсторски изпълнени балансови комбинации в този труден жанр. НК, 1958, бр. 45, 2. Балансови сметки. Балансово реле.

Списък на думите по буква