БАЛАНСЬО̀Р

БАЛАНСЬО̀Р м. 1. Техн. Уред за регулиране работата на някакъв механизъм; баланс. Задните оси се окачват с помощта на балансьори, които разпределят товара равномерно върху тях. Д. Христов, СПМ, 67. Сондирането се е извършвало с една греда-балансьор. На единия край на гредата е била прикрепена една платформа, върху която заставали работници, а на другия край висял сондажният свредел. ВН, 1960, бр. 2860, 4. // Главен регулатор на часовников механизъм; баланс.

2. Цирков артист, който изпълнява номера с пазене на равновесие при ходене по въже, на кълбо и др.; еквилибрист. Понякога били нужни четири души, за да се вдигне товарът, който една жена носела като изкусен цирков балансьор. Ал. Гетман, ВС, 353.

3. Спортист, който поддържа равновесието при състезания с мотоциклети с кош и под. Състезателното трасе обхващаше 1 350 метра и по него мотористите трябваше да направят 8 или 10 обиколки според категорията на машините... Много мъжество показаха мотористите и особено балансьорите в тежките машини от 750 кубика с кошове. ВН, 1962, бр. 3268, 3.

4. Прен. Лице, група от хора и, които балансират, създават равновесие, умереност при действията, решенията на различни групи, партии и под. Неговата партия прие ролята на балансьор в коалицията. Винаги съдейства за вземането на умерени, разумни решения. △ Движението за права и свободи може да бъде балансьор в Парламента.

Списък на думите по буква