БАЛАСТИЀРА

БАЛАСТИЀРА ж. Техн. Място в коритото на река, където по открит начин се добива баластра. Пред строителите се изпречват редица трудности: чакалът за бетона ще се добива от баластиера, която е далече повече от два километра. ОФ, 1955, бр. 3446, 1.

— От фр. ballastière.

Списък на думите по буква