БАЛА̀ТУМ

БАЛА̀ТУМ м. Вид плътна настилка, подобна на мушама, за покриване на подове, маси и др. В коридора до кухнята се беше издигнала грамада от хоросан и книги, по издраскания балатум,.., се виеха бели пера. Д. Кисъов, Щ, 255.

— Нем. Balatum.

Списък на думите по буква