БАЛВА̀ИЦА

БАЛВА̀ИЦА ж. Диал. Отрова. Си омеси пребела погача, / си я меси се от балваица. Нар. пес., СбБрМ, 307.

— Вер. от нем. Bleiweiβ ’оловно белило’.

Списък на думите по буква