БАЛВА̀Н

БАЛВА̀Н м. Диал. Много голям камък, обикн. заоблен. Той се завърна през дълбокия речен пролом, като се промушва между огромните балвани, натъркаляни край брега. Ив. Вазов, Съч. ХI, 28. А долу, току под самата поляна, ромонеше напевно между вековни зеленясали балвани бистроструйната Стара река. Г. Русафов, ИТБД, 183. При все че нямаше силен вятър, морето бе неспокойно, с вълни, които зловещо шумяха и се блъскаха в канаристия бряг, по балваните и островчетата. П. Славински, ПЗ, 174.

— Вер. от тюрк. — Други форми: булва̀н, болва̀н.

Списък на думите по буква