БАЛВА̀НКА

БАЛВА̀НКА ж. Техн. Метална отливка с кълбообразна форма.

Списък на думите по буква