БАЛДЪРА̀Н

БАЛДЪРА̀Н м. Диал. Название на различни видове бурени с високо кухо, коленчесто стебло, напр. бучиниш, шушана, цволига. Промъкна се през изсъхналите, високи човешки ръст стъбла на балдърана и приближи светлото задно прозорче. П. Славински, ПЗ, 154.

— Тур. baldıran.

Списък на думите по буква