БА̀ЛЕН

БА̀ЛЕН1, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Прил. от бал1. Бален салон. Бален тоалет. Бална рокля. Бални танци.

БА̀ЛЕН

БА̀ЛЕН2,- а, ‑о, мн. ‑и. Диал. Прил. от бало. Само собствениците на дюкяните стояха пред тесните вратца, оглеждайки окачените под навеса потури и шалвари,.., къси градски аби и чепкени или черни балени дрехи с много редове гайтани. А. Христофоров, А, 117.

БА̀ЛЕН

БА̀ЛЕН3, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Диал. Тъжен, тежък.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква