БАЛЀНА

БАЛЀНА ж. 1. Дълъг плочообразен рогов израстък в устата на кита, който се спуска от горната челюст. Зъбите в прадедите на кита са изчезнали, защото са били заместени от балените, с които китът процежда водата и гълта дребните животинки, без да ги дъвче. ПН, 1935, кн. 8-9, 114.

2. Остар. Кит. Те [камчатците] страстно обичат маста от балена. С. Бобчев, ПОС (превод), 213.

3. Остар. Банела. Корсажът бил стегнат и опнат на балени. Б. Божиков и др., ИО, 39.

— От фр. baleine.

Списък на думите по буква