БАЛЀНОВ

БАЛЀНОВ, ‑а, ‑о. мн. ‑и. Остар. Прил. от балена (във 2 знач.); китов. От тук [Гренландия] те изнасят баленово масло, лисичи кожи и морски крави. С. Бобчев, ПОС (превод), 281.

Списък на думите по буква