БАЛЀТЕН

БАЛЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до балет. Никога в живота си не съм танцувал, даже когато жена ми се увличаше по балетното изкуство. К. Калчев, ДНГ, 14. Младежите изчезнаха и в това време момичето дръпна някакъв цип на роклята, в миг се освободи от нея и остана полуголо в балетен костюм. Почна да танцува. Г. Велев, КВА, 144. На мястото, заемано от портрета на баща му, бе окачено платно в сребърна рамка сатир,.. Около него разхвърлени декоративни скици на театрални типове и една голяма фотография на балетна група. О. Василев, Т, 207-208. С усмихнати очи попита: Имали сте познати в балетното училище? Н. Кирилов, ПД, 156. Балетна музика. Балетен спектакъл. Балетна постановка. Балетен ансамбъл..

Списък на думите по буква