БАЛЀТМАЙСТОР

БАЛЀТМАЙСТОР м. Постановчик на балетно представление. Фокин, балетмайсторът умееше да докара във възторг критическия Париж чрез гениалното и твърде луксозно аранжиране на сцената и вълшебството на музиката. Р, 1927, бр. 244, 4.

— От нем. Ваlletmeister.

Списък на думите по буква