БАЛЀТМАЙСТОРКА

БАЛЀТМАЙСТОРКА ж. Жена балетмайстор. Постановчик на балетите е балетмайсторката на Софийската народна опера Н. Кираджиева. ВН. 1964, бр. 3884, 2.

Списък на думите по буква