БАЛЍРАНЕ

БАЛЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от балирам и от балирам се. Момчето се измъкна, извади под седалката на камиона си продълговатото снопче тел за балиране. Д. Цончев, ЛВ, 29. Балиране на тютюн. Балиране на сено.

Списък на думите по буква